torstai 5. maaliskuuta 2009

Lautakunnan kokous 3.3.

Lautakunnan tiistainen kokous sujui melko yllätyksettömissä merkeissä. Tukkutorin vuoden 2008 voitiin todeta sujuneen varsin hyvin, vaikka vuokratulot olivatkin jonkin verran jääneet tavoitteesta eräiden rakennustöiden viivästymisen vuoksi. Hyvänä pidin myös sitä, että Tukkutori ja yksi sen asiakasyrityksistä olivat päässeet yhteisymmärrykseen järjestelystä, jossa yrityksen vuokrasopimusta alueella jatketaan ja samalla yritys sitoutuu toimitilojensa kunnostustöihin. Asia päätettiin palauttaa vielä valmisteluun eräiden sopimusteknisten seikkojen selvittämiseksi, mutta periaatetta voi varmasti pitää Tukkutorin kannalta hyvänä, ja asiaan toivottavasti päästään palaamaan pian, lopullisin päätöksin.

Rakentamispalvelu oli toiminut hiukan poikkeuksellisella tavalla valmistellessaan esitystä alkaneen vuoden toimintasuunnitelmasta ja tulosbudjetista. Kummankin osalta oli tehty lähinnä raaminluonteiset, tilapäiset paperit, joita molempia tullaan päivittämään myöhemmin tänä vuonna, kunhan uudenuutukaisen viraston strategiatyö on ensin saatu alta pois. Marssijärjestystä voi pitää hyvänä ja kannatettavana: strategia ensin, taktiikka sitten.

Hankintakeskuksen asioista vuoden 2008 tilinpäätöksessä olivat sekä menot että tulot jääneet talousarviosta kymmenyksen verran - syynä tähän oli se, että talousarviossa ei oltu huomioitu kaupungin sisäisten postipalveluiden siirtoa Itellan hoiviin: ei mitään dramaattista siis. Toiminnallisista tavoitteista oli toteutunut toinen, toista oli lykätty teknisistä syistä.

Hankintakeskuksen osalta asialistalla oli sitten myös tuo aiemmassa postissani mainitsemani jätesäkkivalitus. Esittelijän esitys lausunnoksi asiassa hyväksyttiin ilman suurempia intohimoja: itseäni olikin lähinnä etukäteen kiinnostanut se, miten tilanteeseen alunperin oli päädytty. Kokouksessa kävi asian tähänastista kulkua selviteltäessä, ilmi melko selvästi se, että nykyisillä hankintamäärillä ja nykyisellä hankintalainsäädännöllä virheitä vain kerta kaikkiaan joskus tapahtuu. Mitä tämä kertoo sitten hankintalainsäädännöstä, jää itse kunkin pohdittavaksi.

maanantai 2. maaliskuuta 2009

Lautakunnan esityslista 3.3.

Seuraava Helsingin teknisen palvelun lautakunnan kokous on tiistaina 3.3.. Esityslista koostuu lähinnä hallinnollisista asioista. Sekä Tukkutorin että Hankintakeskuksen osalta käsittelyssä ovat päättyneen vuoden tilinpäätösasiat, edellisen osalta myös toimintakertomus. Rakentamispalvelu puolestaan esittelee lautakunnalle tätä vuotta koskevan toimintasuunnitelmansa ja tulosbudjettinsa.

Varsinainen päivän piristys on ohjelmassa listalla viimeisenä: pääsemme antamaan lausunnon hankintamenettelyyn liittyvän valituksen johdosta. Valitus liittyy kaupungin jäte- ja pyykkisäkkien (sic) hankinnan kilpailutukseen, jossa on todettu tapahtuneen menettelytapavirheitä. Se, että näin puhtaan teknisen hankinnan johdosta päästään vielä riitelemään, kertoo valitettavasti siitä, että edellisessä lautakunnassa esillä olleiden valtuustoaloitteiden huoli riittävästä hankintaosaamisesta ei ehkä - monen vuoden harjoittelun jälkeenkään - ole aivan perusteeton. Toisaalta voi tietenkin kysyä, onko hankintojen juridiikasta itsestään kenties tehty niin vaikeaa, että asiantuntijoillekin täytyy virheitä pakostakin sattua.